وبسایت موتور جستجوی خبری شهر پرند جهت برخورداری شهروندان شهر پرند از امکان دسترسی به سر خط خبرهای مربوط به شهر پرند در یکجا طراحی و راه اندازی شد. در این وبسایت اخبار بصورت خبرخوان و بصورت متنوع از معتبرترین سرویس های خبری بازآوری شده تا بازدید کننده بتواند براحتی و بسرعت به تمامی اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود براحتی دسترسی داشته باشد. اخبار در دسته بندی های سیاسی، اقتصادی، جهان، تکنولوژی، خودرو، فرهنگی، سینما، ورزش، پزشکی و اجتماعی قرارداده شده است. همچنین اخبار مربوط به شهر جدید پرند بصورت ویژه در بخشی مخصوص که در بالای سایر اخبار تعبیه شده قرار گرفته اند و با توجه به موضوع وبسایت اخبار مربوط به شهر پرند بصورت خلاصه در این بخش برای مشاهده شهروندان گرامی قرار داده شده است.

این وبسایت نیز با استفاده از CMS قدرتمند وردپرس طراحی و پشتیبانی می شود.

طرح وبسایت قدیمی نیز در عکس زیر قابل مشاهده است که در سال 1396 طراحی و ساخته شده بود.

PCSnews